لباس برای ماه محرم طرح جدید برترین و شیک ترین لباس برای محرم با قیمت ارزان در طرح های مختلف مناسب تمام سلیقه ها http://buytshirt.ir 2020-12-03T19:13:34+01:00 text/html 2017-08-22T03:02:52+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 لباس مشکی محرم 96 http://buytshirt.ir/post/10 در سال 96 نیز همانند سال های گذشته ، لباس مشکی محرم را عرضه کرده ایم تا با تنوع بالا و کیفیت عالی پاسخگوی نیاز مشتریان باشد. با کلیک بروی دکمه توضیحات بیشتر می توانید مشخصات کامل محصول را مشاهده نمایید.<br><br><div align="center"><p style="text-align: center;"><span style="color: #990000;"><strong>پذیرش سفارش به صورت عمده و تکی<br><br><span style="color: #000099;">برای خرید عمده حتما با شماره فروشگاه تماس حاصل نمایید تا قیمت و نوع ارسال به شما اعلام گردد.<br><br><br></span></strong></span><img src="https://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="" width="265" height="125"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/062239071177253196139069075205161252137253016190/%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85.jpg" alt="شال مشکی محرم"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">شال محرم طرح سیاه مشق</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <hr style="width: 600px;" width="600"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/080163076020129168111247071230139028120115161183/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87" alt="تی شرت محرم ساده"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم ساده</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <hr style="width: 600px;" width="600"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/036180126228029113148244038225149160156148170087/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7" alt="تی شرت محرم شهید کربلا"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح شهید کربلا</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><hr style="width: 600px;" width="600"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/126147186018255009119047091039171152003055113139/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86" alt="تی شرت محرم یا ابا عبد الله الحسین"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح یا ابا عبد الله الحسین</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp; <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"><hr style="width: 600px;" width="600"></div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/038054043074255230003075224160045041102175104103/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3" alt="تی شرت محرم یا ابالفضل العباس"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح یا ابالفضل العباس</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <hr style="width: 600px;" width="600"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator" style="text-align: center;"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/063243147061176216008184099043057223011178162187/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87" alt="تی شرت محرم یا ابا عبد الله"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح یا ابا عبد الله</div> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper">&nbsp;</div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div class="t-padding price"> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p> <span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><hr style="width: 600px;" width="600"><span><span class="currency"><br></span></span></div> <div class="t-padding price"><span><span class="currency"><br></span></span></div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 " style="text-align: center;"> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <div class="img"><img class="img-responsive thumbnail" src="https://static.taksabad.com/attachments/072113031085232219111005215008160236145249071148/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%82" alt="تی شرت محرم سیاه مشق"></div> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10" style="text-align: center;"> <div class="p-name text-white">تی شرت محرم طرح سیاه مشق</div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper" style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/clothing/clothes/muharramshirts/%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%82"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p></div> text/html 2015-08-26T01:25:19+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 لباس های محرم سال 94 http://buytshirt.ir/post/9 <div align="center"><img src="http://imageserver.ir/30709/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%20%d8%aa%db%8c%20%d8%b4%d8%b1%d8%aa%20%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br></div>لباس های محرم سال 94 شامل چندین طرح پر طرفدار و با کلاس است که با قیمت بسیار مناسب عرضه می گردد.برای <font class="text4"><a href="http://buymuharram.ir/" target="_blank" title="">خرید لباس محرم</a></font> با ما همراه شوید و بهترین <font class="text4"><a href="http://muharram.net/" target="_blank" title="">خرید تی شرت محرم</a></font> را در کنار ما تجربه نمایید. ما به تولید خود صد در صد اطمینان داریم.<font class="text4"><a href="http://topshert.ir/" target="_blank" title="">تی شرت محرم</a></font><br><br><font class="text4"><br><div align="center"><br></div></font><div align="center"><font class="text4"><font class="text4"><br><p align="center"><strong><img style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" data-mce-style="vertical-align: bottom; margin: 0px;" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg" alt="تلفن تماس" data-mce-src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell6.jpg"></strong></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://imageserver.ir/30963/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%20%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85%2094.jpg" alt="لباس محرم جدید" align="bottom" height="740" hspace="0" border="0" vspace="0" width="494"></p></font></font><div align="center"><strong><font size="4"><br></font></strong><br><div align="right"><span style="color: #003366;"><span style="color: #800080;">طرح روی تی شرت:</span> <span style="color: #000000;">سیاه مشق السلام علیک</span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"></span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #800080;">نوع پارچه:</span> <span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;">پنبه دورو 40 سوپر ( مرغوب ترین جنس پارچه تی شرت در کشور )</span></span></span></span><br><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #993366;">کلاس کیفیت پارچه:</span> درجه A</span></span><br><span style="color: #800080;">نوع چاپ: </span><span style="color: #000000;"><span><span style="color: #000000;">تمام رنگ ترکیبی از به کار گیری ماشین آلات روز دنیا + لمینه شده</span></span></span><br><span style="color: #000000;"><span></span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #800080;">مدل:</span> <span style="color: #000000;">آستین بلند</span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #800080;">سایز چاپ:</span> استاندارد تی شرت</span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"></span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #800080;">سایز بندی:&nbsp;</span><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">در چهار سایز XXL - XL - L - M ( ویژه آقایان و خانم ها )</span></span></span></span></span></span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #800080;">نوع بسته بندی : <span style="color: #000000;">اتو شده + سلفون کشی </span></span></span></span></span></span></span></span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #800080;"><span style="color: #000000;"></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #800080;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #800080;">روش خرید: <span style="color: #000000;">به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل بعد از دریافت تی شرت</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #800080;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #800080;"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #800080;">گارانتی:</span>&nbsp;<span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">دارای ضمانت کیفیت پارچه + تضمین ثبات رنگ دائمی</span></span></span></span></span></span></span><br><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #003366;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>طراحی شده مخصوص فصل پاییز و زمستان</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br></div><strong><font size="4"><br>قیمت <font color="#FF0000">29000</font> تومان</font></strong></div> <div align="center"> <div class="moreDescTitle" style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">&nbsp;<br></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://31250005.imcbasket.com/Card/add.php?PID=31250005siahmashgh" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید پستی رنگ مشکی" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></p></div></div></div> text/html 2014-09-27T10:32:51+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 فروش لباس محرم با طرح شهید کربلا http://buytshirt.ir/post/8 فروش لباس ویژه ماه محرم با طرح شهید کربلا تهیه شده از پارچه بسیار مرغوب پنبه دو رو ، چاپ 3 رنگ سیلک و کیفیت بالای چاپ . برای خرید اینترنتی و پستی لباس محرم طرح شهید کربلا در ایام سوگواری لباسی زیبا و متفاوت بپوشید . این فروشگاه نماینده رسمی توزیع لباس های محرم با چاپ فانتزی در ایران می باشد که می توانید به صورت کاملا مستقیم این کالا را از ما خریداری و ظرف مدت کوتاهی آن را درب منزل تحویل بگیرید . لازم به ذکر است که هزینه کالا را بعد از دریافت از مامور اداره پست حضوری درب منزل پرداخت خواهید نمود.<br><br><div align="center"><br>فروش لباس محرم با طرح شهید کربلا<br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8143036426/0ss2bd.jpg" alt="لباس ماه محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><b>قیمت 29000&nbsp; تومان</b><br><br><p align="center"><font class="text4"><strong><br></strong> </font></p><div align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005mushirt3" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید تی شرت محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></div><br></div> text/html 2014-09-17T01:29:52+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 لباس خطاطی محرم http://buytshirt.ir/post/7 لباس خطاطی محرم که با خطی بسیار خوش و زیبا طراحی شده است خرید لباس محرم طرح یا اباعبدالله الحسین (ع) با طرح بسیار زیبا و شیک چاپ خورده روی درجه یک ترین پارچه پنبه دو رو با قیمت ویژه برای خرید لباس محرم طرح یا اباعبدالله الحسین روی دکمه خرید پستی کلیک کنید و ایام محرم را با لباس مخصوص ماه محرم آغاز کنید. با توجه به مدل های فراوان لباس های محرم که در فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسد حتما در هنگام خرید دچار سردرگمی خواهید شد ، پس با دقت از فروشگاه های اینترنتی معتبر البسه محرم خود را خریداری نمایید. خطاطی های ماه محرم را روی لباس خود تجربه کنید و نظر را همه را جلب خطاطی زیبای لباستان کنید.<br><br><div align="center"><b>لباس خطاطی محرم</b><br><br><img src="http://muharram.net/Images/Products/Medium/6a059ba0-021f-46f4-9f8d-75e4a2177f1e.jpg" alt="لباس خطاطی محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://xhome.ir/Files/muharram/32d.jpg" alt="لباس خطاطی محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><b>قیمت 29000 تومان</b><br><br><div align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005mushirt2" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید تی شرت محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></div><br></div> text/html 2014-09-17T01:25:23+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 لباس ماه محرم طرح اباعبدالله http://buytshirt.ir/post/6 لباس ماه محرم طرح اباعبدالله با دوخت بسیار عالی و مرغوب فروشگاه اینترنتی محرم تولید کننده انواع لباس های ماه محرم با طرح های چاپ دار رنگی در ایران می باشد که جدیدترین طرح امسال را با نام اباعبدالله به تولید و عرضه رسانده است طرح اباعبدالله بعد از طراحی و تولید از استقبال بالایی رو به رو شد که می توان این طرح را یکی از زیباترین و شیک ترین طرح های لباس ماه محرم دانست. شما نیز می توانید جزء اولین کسانی باشید که لباس محرم طرح یا ابا عبدالله را در ماه محرم بر تن کنید و با البسه ای مخصوص این ماه به استقبال عزاداری ها در مجالس بروید.<br><br><div align="center"><br>لباس ماه محرم طرح اباعبدالله<br><br><img src="http://muharram.net/Images/Products/Medium/40d39057-0d6c-480c-bcc7-6a2ab96e8723.jpg" alt="لباس ماه محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://xhome.ir/Files/selfi/123.jpg" alt="خرید تی شرت ماه محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><b><br>قیمت 29000 تومان</b><br><br><font class="text4"><div align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005shirtmuharra" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید تی شرت محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></div></font><br></div> text/html 2014-09-17T01:15:57+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 لباس برای محرم با چاپ یا ابوالفضل http://buytshirt.ir/post/5 لباس برای محرم با چاپ یا ابوالفضل در سایز ها مختلف برای تمام افراد خانواده ، خرید اینترنتی و پستی لباس ماه محرم طرح ابوالفضل العباس باچاپ دائمی تمام رنگی در سایزهای مختلف مناسب برای نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان عزیز که می خواهند با البسه ویژه محرم به استقبال ایام سوگواری سرور شهیدان بروید . برای خرید لباس محرم طرح ابوالفضل العباس از مرکز تخصصی لباس های محرم استفاده نمایید و با قیمتی مناسب این لباس را تهیه کنید.<br><br><div align="center"><br>لباس برای محرم با چاپ یا ابوالفضل<br><br><img src="http://muharram.net/Images/Products/Medium/9397eb51-701a-4b38-86c9-78f6cfdee023.jpg" alt="لباس برای ماه محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://xhome.ir/Files/muharram/258s.jpg" alt="لباس برای محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><b>قیمت 29000 تومان</b><br><br><p align="center"><br></p><div align="center"><div align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005mushirt4" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید تی شرت محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></div></div></div> text/html 2014-09-17T01:08:49+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید لباس محرم با طرح یا حسین http://buytshirt.ir/post/4 خرید لباس محرم با طرح یا حسین ویژه ایام عزاداری فروشگاه اینترنتی محرم اولین فروشگاه تخصصی فروش تی شرت های ماه محرم در ایران می باشد که از مرحله تولید تا عرضه را به صورت مستقل انجام می دهد و شما می توانید طرح یا حسین که یکی از طرح های جدید از سری مدل های تی شرت محرم است را از ما خریداری نمایید.<br><br><div align="center"><br>خرید لباس محرم با طرح یا حسین<br><br><img src="http://muharram.net/Images/Products/Medium/45ca256f-7cd6-4023-bf48-4675908cf198.jpg" alt="لباس مناسب محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://xhome.ir/Files/muharram/0s25bd.jpg" alt="خرید لباس محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><b>قیمت 29000 تومان</b><br><font class="text4"><br><br></font><font class="text4"><br><div align="center"><div align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005tsh5" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید تی شرت محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></div></div></font><br><font class="text4"></font><br></div> text/html 2014-09-17T00:58:35+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 فروش لباس محرم با چاپ جدید http://buytshirt.ir/post/3 فروش لباس محرم با چاپ جدید که می توانید فقط و فقط از سایت ما خریداری کنید ، چاپ های تضمینی و ثابت کلید موفقیت ما در تولید لباس های ماه محرم می باشد . خرید لباس محرم طرح عشق از حسین با طراحی فوق العاده زیبا توسط ماهرترین طراحان کشور و همچنین دوخت با دقت و استاندارد مناسب برای ایام محرم با نازل ترین قیمت عرضه شده در اولین سایت تخصصی تولید و فروش لباس های محرم در کشور.<br><br><div align="center"><br>فروش لباس محرم با چاپ جدید<br><br><img src="http://muharram.net/Images/Products/Medium/7db8b0f5-11d7-4f15-b972-dc7c3bb2e4c9.jpg" alt="فروش لباس محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://xhome.ir/Files/selfi/0bds.jpg" alt="لباس برای ماه محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><b>قیمت 29000 تومان</b><br><br><font class="text4"><div align="center"><br><br><div align="center"><div align="center"><font class="text4"><a href="http://0buy.ir/Card/add.php?PID=31250005eshghdesign" target="_blank" title=""><img src="http://buy-glasses.ir/Files/post.jpg" alt="دکمه خرید تی شرت محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></font></div></div></div></font><br></div> text/html 2014-09-17T00:55:50+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 لباس محرم با چاپ حسین مظلوم http://buytshirt.ir/post/2 خرید لباس محرم با طرح حسین مظلوم که به درخواست بسیاری از مشتریان به آرشیو اضافه شده است لباس سفید ماه محرم با چاپ حسین مظلوم و قیمت ویژه رسید به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم لباس یقه گرد سفید با جنس پارچه<span style="color: #000000;"><span> پلی استر ویسکوز</span></span> ضد حساسیت به آرشیو لباس های فروشگاه ما اضافه شد. شما می توانید این لباس زیبای چاپ دار را به صورت مستقیم از همین فروشگاه خریداری نمایید. جنس و نوع چاپ لباس سفید محرم با لباس های دیگر متفاوت می باشد و به همین دلیل از لباس های پنبه دو رو قیمت پایین تری دارد. در صورت داشتن هرگونه سوال و همچنین اختلال در ثبت سفارش می توانید با شماره تلفن های پشتیبانی تماس حاصل فرمایید. با خرید لباس ویژه محرم عزاداری را با شکوه تر از سال قبل تجربه کنید.<br><br><div align="center"><br>لباس محرم با چاپ حسین مظلوم<br><br><img src="http://muharram.net/Images/Products/Medium/952c0df6-6491-4386-9df3-571eda988c79.jpg" alt="لباس محرم حسین مظلوم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-09-17T00:22:56+01:00 buytshirt.ir تک سبد تلفن : 03134418533 خرید لباس محرم طرح اشعار http://buytshirt.ir/post/1 خرید لباس محرم با طرح اشعار " باز این چه شورش است " جدیدترین چاپ از سری طرح های ماه محرم می باشد که به درخواست مشتریان عزیز به آرشیو فروشگاه اضافه شد این لباس تهیه شده از پارچه فلامنت می باشد که نسبت به پارچه های پنبه دو رو درصد نخ کمتری دارد . فلامت پارچه ای نسبتا نازک است برای همین قیمت این لباس نسبت به لباس های پنبه دو روی فروشگاه ما کمی پایین تر است. لباس اشعار محرم را با قیمتی عالی از ما تهیه نمایید.<br><br><div align="center"><br>خرید لباس محرم طرح اشعار<br><br><img src="http://muharram.net/Images/Products/Medium/80140618-807c-4984-87a5-982a5f161ec8.jpg" alt="لباس محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://xhome.ir/Files/selfi/0bd.jpg" alt="لباس ماه محرم" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br></div>